Blog

Oyunculuk Eğitiminde Doğaçlama Ve Doğaçlama Teknikleri

Feniks Sanat olarak sizlere tiyatro kursu içerisinde önemli bir yer tutan doğaçlama hakkında merak ettiklerinizi, doğaçlamanın neden önemli olduğunu ve hangi amaçlara hizmet ettiğini açıklayan bir yazı hazırladık.

Doğaçlama ve bir diğer adı ile tulûat; konuya bağlı olarak oyuncuların bir senaryo ya da metne bağlı kalmadan, spontane olarak konuşması ve davranmasıdır. Oyuncunun doğaçlama sırasında yaptığı her hareket içinde geldiği gibi, o anda ortaya çıkan hareketlerdir.

Oyunculuk kursu içerisinde önemli bir yer tutan doğaçlama eğitimi ise, yukarıda bahsettiğimiz tanımın teorik olarak anlatılması ve pek çok farklı teknik ile deneyimlenmesini kapsamaktadır.

Tiyatro terminolojisi içerisinde, “Önceden belli bir sahne saptaması olmaksızın anında oyun oynama.” anlamına gelen Doğaçlama, drama dersi içerisinde de özellikle bireysel olarak çeşitli durumlara karşı verilen tepkilerin ve davranışların geliştirilmesinde, grup dinamikleri temelinde bağlar oluşturulmasına ve grup doğaçlamaları ile potansiyel sorunların çözümüne hizmet etmek adına önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal olaylar karşısında verilen tepkilerin prova edildiği doğaçlama bir bakıma da hayatın gerçeklerinin prova edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fakat burada bir noktanın altını çizmekte fayda vardır ki, doğaçlama spontane olarak gelişse de belirli bir hazırlık süresine ve hizmet edecek bir amaca sahip olmalıdır. Doğaçlama konusu olarak ortaya atılan her kanava özenle seçilmeli ve hayatın bir provası olacak potansiyele sahip olmalıdır.

Doğaçlama Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Doğaçlamanın en önemli önceliği olan, konu belirlenirken ortaya atılan amaçlar süreç boyunca unutulmamalıdır.
 • İster bireysel tiyatro dersi olsun, isterse drama sınıfı olsun doğaçlamaya başlamadan önce katılımcı ya da katılımcılardan fikirleri alınmalı, doğaçlama konusu hakkında sorular sormaları istenmeli ve her anlamda ortaklaştıktan sonra doğaçlamaya başlamak gerekmektedir.
 • Doğaçlama çalışması başladıktan sonra tüm katılımcılar durumun gerektirdiği rollerine ya da durumun içinde geçtiği mekana uyum sağlamalı ve “rol yapma” eylemini bırakmamalıdır.
 • Sürekli yeni durumlar yaratılacağı için tiyatro kursu ya da drama kursu katılımcıları her an yeni durumlara hazır olmalıdır.
 • Eğitmen ya da moderatör, doğaçlamanın tıkandığı noktaları tespit edecek yeterliliğe sahip olmalı ve bu tıkanma durumunda etkin olarak müdahale edebilmelidir.
 • Özellikle grup doğaçlamalarında, doğaçlamanın merkezindeki kişi sürekli değiştirilmeli ve bu sayede çekingen ya da sorumluluk almak istemeyen bireylerin de katkıları sağlanmalıdır.

Bütün bu maddeler Feniks Sanat tiyatro kursu ya da drama kursu eğitmenlerimiz tarafında bilinmekte ve doğaçlama çalışmaları bu çizgide yürütülmektedir.

Bu önemli noktalara dikkat ederek yapılan doğaçlama çalışmalarının da birbirinden farklı fakat temel olarak aynı amaca hizmet eden teknikleri vardır.

Doğaçlama Çalışması Teknikleri

 • Belirlenen bir temadan yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Belirli bir yazılı senaryodan yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir öyküden yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir masaldan yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir şarkı ya da şiirden yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Belirli bir biyografiden yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir gazete haberinden yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir anı ya da problemden yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir final belirleyerek yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar,
 • Bir atasözü ya da deyimden yola çıkılarak yapılan doğaçlamalar.

Bütün bu doğaçlama teknikleri Feniks Sanat tiyatro ve drama kurslarında, alanında uzman eğitmenler tarafından hayata geçirilmektedir.

Tiyatronun temeli olan doğaçlama, hem oyunculuk anlamında hem de sosyal ortamlarda bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri, çeşitli durumlar karşısında sağlıklı ve anlık reaksiyonlar göstermelerini ve bunu belirli bir özgüven ile yapmayı sağlamaktadır.

Siz de doğaçlama eğitimi almak ve bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Feniks Sanat sizleri bekliyor.

Contact

Don't be shy, get in touch with us

56 West, 3 Street, Suite 67 Downtown LA, 123

info@fenikssanat.com
0554 895 61 99